blendedlearning
 
Blended learning

Blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding. In overleg met de opleider kan worden bepaald welke BHV-opleiding het meest geschikt is: de tweedaagse opleiding of de Blended Learning opleiding.

Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding.
Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.

Het E-learning programma bestaat uit de modulen:
● Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
● Spoedeisende Eerste Hulp;
● Brandbestrijding;
● Ontruiming

Studielast
Cursisten besteden gemiddeld zes tot acht uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte duurt een dag.

Diploma
Het BHV-diploma is 1 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid van het diploma verlengen door het volgen van een op de herhaling afgestemd Blended Learningtraject.
Zoekt u ook een website?