OPLEIDINGEN
 

Wat zijn bedrijfshulpverleners?
“Een ongeluk zit in een klein hoekje” en “waar gewerkt wordt, vallen spaanders”. Twee spreekwoorden die duidelijk maken dat een werkgever er op voorbereid moet zijn dat in zijn bedrijf een ongeval en/of brand kan voorkomen. Van een werkgever wordt verwacht dat hij van tevoren goed nadenkt over de mogelijke risico’s en over de beperking van die risico’s, de bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf heeft risico’s , deze komen goed naar voren in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), hierin staan de risico’s benoemd en eventuele aanbevelingen om deze te elimineren of te ondervangen, echter zijn er ook rest risico’s! De rest risico’s kunnen niet voorkomen worden, hierbij kunt u denken aan brand, een gebroken been of onwel wording etc. deze kunnen nooit voorkomen worden, maar wel gedeeltelijk ondervangen door een goede bedrijfshulpverlening.

BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. 

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 dagdelen:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Beide dagen worden afgesloten met zowel een praktijk- als een theorie-examen.

Na het behalen van het diploma bedrijfshulpverlener ontvangen de cursisten van het NIBHV  een certificaat eerste hulp, een certificaat brand en ontruiming en een diploma en pasje  bedrijfshulpverlener

Kosten tweedaagse opleiding open inschrijving

€ 247,50 excl BTW incl. lesboek, lunches en NIBHV certificering

 
Zoekt u ook een website?