OPLEIDINGEN
 
BHV - Brandtechnisch deel


In artikel 15 van de Arbowet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener omschreven:
- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
- Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
- Het voorkomen en beperken van ongevallen.
- Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.
- Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Basisopleiding
De Basisopleiding bedrijfshulpverlening is gesplitst in twee onderdelen: het eerste hulpdeel (met het taakgebied eerste hulp) en het brandtechnische deel (met de taakgebieden beperking en bestrijding van een beginnende brand, ontruiming en communicatie).
De Basisopleiding bedrijfshulpverlener omvat veel praktische vaardigheden, die de BHV’er goed moet beheersen. Het is dan ook zaak om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De werkgever blijft aansprakelijk voor een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening. De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting. Als extra vaardigheden vereist zijn vanwege extra risico’s dient de werkgever aan te kunnen tonen dat de bedrijfshulpverleners hiervoor voldoende opgeleid en geoefend zijn. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden.

Brandbestrijding en ontruiming zijn onderdeel van de volledige BHV opleiding.

Cursusduur brandbestrijding en ontruiming : 8 uur

Daarnaast heeft het NIBHV specifieke, branchegerichte bedrijfshulpverleningsopleidingen ontwikkeld, zoals Basisopleiding bedrijfshulpverlener voor de gezondheidszorg, voor de bouwsector, voor de gehandicaptenzorg, voor de petrochemische industrie, voor de scheepvaart.

Wat is voor u als werkgever van belang:
Afhankelijk van de wettelijk verplichte RI&E dient u als werkgever te zorgen voor voldoende BHV-ers.

Rekenvoorbeeld:
Bedrijf zonder extra riscofactoren
Aantal werknemers 140
Aantal bezoekers 20
160 x 2% 3.20 x 1,8 verlof-ziekte 5,76
U dient minimaal 6 bedrijfshulpverleners in dienst te hebben.

Het in dienst hebben van een of meerdere minder valide werknemers vraagt nog een aantal extra bedrijfshulpverleners. 
 
Zoekt u ook een website?