OPLEIDINGEN
 

BHV - Eerste Hulp

In artikel 15 van de Arbowet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener omschreven:
- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
- Reanimatie en gebruik van de AED
- Het voorkomen en beperken van ongevallen.
- Het alarmeren van en samenwerken met de externe hulpdiensten

Basisopleiding
De volledige Basisopleiding bedrijfshulpverlening is gesplitst in twee onderdelen: het eerste hulpdeel (met het taakgebied eerste hulp) en het brandtechnische deel (met de taakgebieden beperking en bestrijding van een beginnende brand, ontruiming en communicatie).
De Basisopleiding bedrijfshulpverlener omvat veel praktische vaardigheden, die de BHV’er goed moet beheersen. Het is dan ook zaak om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De werkgever blijft aansprakelijk voor een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening. De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting. Als extra vaardigheden vereist zijn vanwege extra risico’s dient de werkgever aan te kunnen tonen dat de bedrijfshulpverleners hiervoor voldoende opgeleid en geoefend zijn. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden.

(Spoedeisende) eerste hulp is een onderdeel van de volledige BHV opleiding.

Cursusduur volledige opleiding(Spoedeisende) eerste hulp: 8 uur

Herhaling ( Spoedeisende)eerste hulp 4 uur

Daarnaast heeft het NIBHV specifieke, branchegerichte bedrijfshulpverleningsopleidingen ontwikkeld, zoals Basisopleiding bedrijfshulpverlener voor de gezondheidszorg, voor de bouwsector, voor de gehandicaptenzorg, voor de petrochemische industrie, voor de scheepvaart.




 

 
 
Zoekt u ook een website?