OPLEIDINGEN
 
BHV - Herhaling


Bedrijfshulpverlening
De Arbo-wet schrijft voor dat de werkgever een zorgplicht heeft. De, voor iedere werkgever verplichte, Risico inventarisatie en Evaluatie ( RI&E ) is daarbij het uitgangspunt.

De werkgever dient maatregelen te nemen om werknemers en bezoekers te beschermen. Het aantal aan te wijzen BHV-ers hangt af van het risico en de bedrijfssituatie en het opleidingpeil van de BHV-ers dient conform de Arbo-wet voldoende te zijn. Ook dienen de BHV-ers over voldoende materiaal en deskundigheid te beschikken om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

In de de Arbo catalogi worden maatregelen genoemd om het beschermingsniveau van werknemers en bezoekers aan te geven. De Arbo catalogi wordt per branche of tussen werknemers en werkgever opgesteld. Het regelmatig (bij)scholen van uw BHV-ers is een eis die in de Arbo-wet gesteld wordt. Hoewel er geen duidelijk tijdpad aangegeven wordt adviseren diverse deskundigen om dit jaarlijks te laten herhalen. De geldigheid van het diploma bedraagt 1 jaar.

Alle BHV opleidingen en herhalingen staan onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening ( NIBHV ).

Maatwerk
De herhalingsdagen bedrijfshulpverlening zijn praktisch opgezet waarbij veel inspraak voor de cursisten is weggelegd. In-company herhalingen daar in tegen worden gekenmerkt omdat zij specifieke bedrijfsrisico’s behandelen. De cursusduur voor deze herhalingsdagen bedraagt 2 dagdelen.

Alle opleidingen die door ons verzorgt worden staan onder toezicht van het NIBHV. Dit betekent dat geregeld controle van de opleidingen plaats vinden. Voor u, als opdrachtgever, betekent dit dat u verzekerd kunt zijn van een kwalitatief hoge opleiding. Security Plus consultancy en Safety on Tour zijn NIBHV erkende opleidingsinstituten bedrijfshulpverlening.

Alle instructeurs beschikken over de juiste diploma’s om, conform de erkenningsregeling van het NIBHV, les te mogen geven.

Na het volgen van de jaarlijkse herhaling ontvangen de cursisten een herhalingscertificaat bedrijfshulpverlening en een pasje op creditcardformaat.

Alle cursussen zijn inclusief alle kosten, zoals lunch, consumpties en certificering dus u heeft geen verrassingen achteraf. 
 
Zoekt u ook een website?