PRIVACYVERKLARING
 
laatste versie: 6 juni 2018
 

Security Plus consultancy, gevestigd aan de Offenbachlaan 67 in Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Security Plus consultancy Offenbachlaan 67 4384 MJ Vlissingen : 0118 460266
E-mail : info@securityplusconsultancy.nl Website : www.maatwerkinbhv.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Security Plus consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Bedrijf:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


  Cursist:
- Voorletters
- Voornamen
- Achternaam
- Geboortedatum
- BSN nummer (indien code 95 van toepassing is)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
  (bijvoorbeeld door contactformulier op de website, in correspondentie en telefonisch.)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Security Plus consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betalingen - Verzenden van mail om u te informeren over onze dienstverlening - Verzenden van mail om u te informeren over wijzigingen - Verzenden van mail om u en of uw medewerkers uit te nodigen voor de trainingen - Vermelden van gegevens op presentielijsten ter registratie voor aanwezigheid - Het afhandelen van de gegevens na het volgen van de training om een pas en of certificaat op te kunnen leveren - Het afhandelen van de gegevens na de training zodat er een oproep plaats kan vinden - Afhandelen en realisatie van onze diensten zoals BHV-plan, ontruimingsoefening, Risico Inventarisatie & Evaluatie, tekeningen en andere gevraagde adviezen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Security Plus consultancy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/ of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Security Plus consultancy) tussen zit.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Security Plus consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Security Plus consultancy verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten voor u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.


Beveiliging
De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Daarnaast begrijpen wij het belang van het beschermen van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. De website waarop dit beleid betrekking heeft, verzamelt niet bewust informatie over iemand jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@securityplusconsultancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Security Plus consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Security Plus consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan Indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@securityplusconsultancy.nl Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Security Plus consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via e-mail info@securityplusconsultancy.nl

 
 
Zoekt u ook een website?